Khai mạc triển lãm Vimexpo 2022

Khai mạc triển lãm Vimexpo 2022

Sáng 16/11 tại Hà Nội, Vimexpo 2022 - triển lãm quốc tế lần thứ ba về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam đã chính thức khai mạc. Chủ đề của triển lãm năm nay là "Kết …