Hoạt động kết nối giao thương tại VIMEXPO 2023

Nắm bắt tình hình thực tế và nhu cầu của các doanh nghiệp, Trong buổi chiều ngày 16.11.2022, tại địa điểm Phòng Hội nghị – Tầng 2 Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp tham dự với các nhà cung

Với sự tham dự của các nhà mua hàng đến từ các Công ty: Samsung, Toyota, Denso, Canon, Gentherm, Generac và Bosch.

Theo báo cáo thông kê đã có khoảng 300 cuộc kết nối giữa các doanh nghiệp tại hoạt động kết nối giao thương lần này.

 

CHIA SẺ TIN