TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Chúng ta có thể bắt bặt sản phẩm của gia công cơ khí chính xác ở hầu hết các vật dụng trong cuộc sống hàng ngày. Các vật dụng này có thể từ đơn giản đến phức tạp. Và gia công cơ khí chính xác chính là công nghệ để tạo ra những sản phẩm này.

Các sản phẩm đơn giản chúng ta có thể kể ra trong cuộc sống và trong gia đình như: trang trí nội thất, vật dụng nhà bếp, các thiết bị gia dụng. Các sản phẩm phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao sử dụng trong các ngành ô tô, nha khoa, quân sự, y tế, hàng không như các chi tiết máy trong ô tô, máy bay hay các thiết bị vệ tinh, thiết bị dùng cho y tế… Có rất nhiều, rất nhiều sản phẩm của ngành gia công cơ khí mà ta có thể kể ra.

Gia công cơ khí chính xác là một quá trình loại bỏ nguyên liệu thô thừa khỏi một chi tiết gia công, đồng thời giữ lại các sản phẩm có dung sai nhỏ nhất, để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là các công cụ để định hình các vật liệu lớn thành các bộ phận chính xác. Gia công cơ khí chính xác tạo ra các sản phẩm để chúng có thể đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết và yêu cầu rất chính xác. Quá trình này bao gồm gia công cắt, phay, tiện, phóng điện và thường được thực hiện bằng các thiết bị Điều khiển Số bằng máy tính.

Gia công cơ khí chính xác  thành công đòi hỏi khả năng tuân theo các bản thiết kế cực kỳ cụ thể được thực hiện bởi các chương trình hỗ trợ thiết kế ( Computer Aided Design – CAD) hoặc các chương trình hỗ trợ sản xuất (Computer Aided Manufacturing – CAM). Công nghệ gia công CNC này tạo ra các sơ đồ hoặc phác thảo 3D cần thiết để sản xuất một máy móc, vật thể hoặc công cụ. Các bản thiết kế phải được tạo ra rất chi tiết để đảm bảo chất lượng và thành công của sản phẩm.

CHIA SẺ TIN