CHỦ ĐỀ Hội thảo

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ - HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH SẢN XUẤT THÔNG MINH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH
THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ – HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH SẢN XUẤT THÔNG MINH
(VIMEXPO 2022)

Thời gian: 13:30 – 16:00 ngày 17/11/2022
Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển lãm)

Thời gian Nội dung Thực hiện
13:30 – 14:00 Đăng ký đại biểu Lễ tân
14:00 – 14:05 Giới thiệu chương trình MC
14:05 – 14:15 Phát biểu Khai mạc Đại diện Cục Công nghiệp
14:15 – 14:25 Phát biểu chào mừng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
14:25 – 14:35 Phát triển năng lực cho các nhà cung cấp để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV)
14:35 – 14:45 Chiến lược hỗ trợ trung và dài hạn đối với CNHT Việt Nam đồng hành cùng Bộ Công thương Công ty điện tử Samsung Việt Nam
14:45 – 15:00 Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất từ Malaysia Diễn giả khách mời từ Malaysia
15:00 15:15 Giải lao Diễn giả:
15:15 – 16:00 Tọa đàm về Thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới sản xuất thông minh 1.   Điều phối tọa đàm (IFC)

2.   Phụ trách chương trình Smart Factory từ VIA

3.   Chuyên gia của chương trình CĐS – DTPP

4.   Chuyên gia Quốc tế về Công nghệ số

5.   Doanh nghiệp sản xuất chia sẻ tiến độ thực hiện CĐS

16:00 – 16:20 Q&A Khách mời
16:20 – 16:30 Bế mạc Chương trình Lãnh đạo VIA và IDC
* Hội thảo có “online zoom connection”, Livestream trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của Triển lãm (website, fanpage, youtube)

* Chương trình có thể thay đổi

CHIA SẺ TIN