Form đăng ký tham quan

Khách tham quan vui lòng điền vào form dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất

  Đăng ký :
  CÁ NHÂNTHEO ĐOÀN (từ 2 người trở lên)
  Họ và tên * :
  Tên công ty * :
  Địa chỉ công ty:
  Số ĐT :
  Website :
  Chức vụ :
  Di động *:
  Email *:
  Quý khách vui lòng đính kèm danh sách ở đây
  Hoặc điền thông tin vào bảng sau:
  STT
  Họ tên
  Chức vụ
  Di động
  Email

  Đăng ký (có thể chọn nhiều lựa chọn) * :

  THAM QUANHỘI THẢOKẾT NỐI GIAO THƯƠNG

  Công ty Quý vị thuộc lĩnh vực nào?/ In what sector does your company primarily belong to?

  Mục đích tham quan triển lãm của Quý vị?/ What is the purpose of your visit?

  Lĩnh vực Quý vị quan tâm?/ Main area of interest?

  Quý vị biết đến Triển lãm từ kênh thông tin nào?/ How did you know about the exhibition?

  Quý vị thuộc phòng/ bộ phận nào sau đây?

  Lưu ý:

  (*) Không được để trống

  Ngoài ra, khách tham quan cũng có thể đăng ký bằng danh thiếp hoặc điền vào Mẫu đăng ký tham quan ngay tại Quầy đăng ký tại Triển lãm