NGÀY THỨ NHẤT
THỨ TƯ 09/12/2020

1. Lễ khai mạc Triển lãm  (Từ 7h45’ đến 12h00’)

07h45 – 08h30: Đón tiếp đại biểu

08h30 – 08h45: Ca nhạc chào mừng

08h45 – 08h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Khai mạc triển lãm

08h50 – 09h05: Phát biểu khai mạc VIMEXPO 2020

09h05 – 09h15: Đại diện Chính phủ phát biểu chào mừng

09h15 – 09h30: Lễ cắt băng Khai mạc Triển lãm

09h30 – 10h00: VIP tham quan triển lãm

2. Hội thảo chuyên ngành

Chủ đề: Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Tiềm năng & Cơ hội

Thời gian: Từ 10h00‘ đến 12h00’ ngày 9/12/2020

Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển Lãm)

3. Hoạt động Kết nối giao thương B2B

Thời gian: Từ 14h00‘ đến 17h00’ ngày 9/12/2020

Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển Lãm)

4. Hoạt động hội chợ, triển lãm:

09h30: Mở cửa đón khách tham quan

17h30: Đóng cửa Triển lãm

NGÀY THỨ HAI
THỨ NĂM 10/12/2020

1. Hội thảo chuyên ngành

Chủ đề: Cơ hội & Thách thức khi tham gia Chuỗi cung ứng Toàn cầu

Thời gian: Từ 9h00‘ đến 11h00’

Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển Lãm)

2. Hoạt động trình diễn công nghệ

11h00 – 11h20: Giải pháp bảo mật trên di động

11h20 – 11h40: Ứng dụng robot trong ngành công nghiệp hỗ trợ

3. Hoạt động Kết nối giao thương

Thời gian: Từ 14h00‘ đến 17h00’ ngày 9/12/2020

Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển Lãm)

4.Hoạt động hội chợ, triển lãm

09h00: Mở cửa đón khách tham quan

17h30: Đóng cửa Triển lãm

NGÀY THỨ BA
THỨ SÁU 11/12/2020

1.Hoạt động kết nối giao thương B2B

Thời gian: Từ 09h00 đến 17h00

Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển Lãm)

2. Hoạt động hội chợ, triển lãm

09h00: Mở cửa đón khách tham quan

17h30: Đóng cửa Triển lãm

18h00: Kết thúc Triển lãm