NGÀY THỨ NHẤT
15/12/2021

1. Lễ khai mạc Triển lãm 

07h45 – 08h20: Đón tiếp đại biểu

08h20 – 08h40: Ca nhạc chào mừng

08h40 – 08h45: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Khai mạc triển lãm

08h45 – 08h55: Phát biểu khai mạc VIMEXPO 2021

08h55 – 09h45: Phát biểu chào mừng

09h45 – 09h55: Tổng kết các chương trình hợp tác phát triển nhà cung cấp (SDPs) giai đoạn 2018 – 2021 giữa Bộ Công Thương và IFC

09h55 – 10h15: Lễ cắt băng Khai mạc Triển lãm

10h15 – 11h00: VIP tour khu vực trưng bày

2. Hoạt động trình diễn công nghệ

Thời gian: Từ 13h30 đến 15h00

­Địa điểmm: Tại Khu chức năng A1 và các gian hàng doanh nghiệp

3. Hoạt động triển lãm

09h30: Mở cửa đón khách tham quan

17h30: Đ­óng cửa Triển lãm

NGÀY THỨ HAI
16/12/2021

1.  Chương trình Kết nối giao thương

Các cuộc gặp kết nối giữa các doanh nghiêp (trực tiếp và trực tuyến)

Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00

­Địa điểm: Phòng Hội nghị, tầng 2 Cung Hữu nghị Việt – Xô

2. Hội thảo chuyên ngành

Chủ đề: Xu hướng ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới sản xuất thông minh

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h40

­Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển lãm)

3. Hội thảo của nhà trưng bày

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30

­Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển lãm)

4. Hoạt động Triển lãm

09h00: Mở cửa đón khách tham quan

17h30: Đóng cửa Triển lãm

NGÀY THỨ BA
17/12/2021

1.Hoạt động kết nối giao thương B2B

Thời gian: Từ 09h00 đến 16h00

­Địa điểm: Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển lãm)

2. Hoạt động triển lãm

09h00: Mở cửa đón khách tham quan

16h00: Đóng cửa Triển lãm