TÌM HIỂU THÊM

Slide
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Tổng quan về VIMEXPO 2020

Diễn ra vào tháng 12/2020, VIMEXPO là triển lãm quốc tế đầu tiên về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công Thương chủ trì và chỉ đạo tổ chức. VIMEXPO 2020 giới thiệu 06 nhóm công nghiệp hỗ trợ mục tiêu và các thành tựu tới các đối tác trong nước và quốc tế. Triển lãm sẽ là điểm khởi đầu để các nhà sản xuất Việt Nam tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và phát triển bền vững, tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tham gia VIMEXPO 2020, doanh nghiệp sẽ nhận được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước và BTC nhằm khuyến khích phát triển các ngành Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo

Tin tức

Cơ quan chỉ đạo : BỘ CÔNG THƯƠNG
Đơn vị chủ trì : Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương)
Đơn vị tổ chức : Công ty QC & HC Triển lãm C.I.S Vietnam

Đơn vị phối hợp:

Bảo trợ thông tin :