Giới thiệu khuôn mẫu

Giới thiệu khuôn mẫu

Giới thiệu Ép phun ( Injection Molding) là một quá trình sản xuất ra sản phẩm bằng cách phun vật liệu vào bên trong của một khuôn. Quá trình ép phun này có thể tiến hành với nhiều …

Việt Nam nhập siêu gần 1,5 tỷ USD

Việt Nam nhập siêu gần 1,5 tỷ USD

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng năm 2021 ước tính nhập siêu 1,47 tỷ …