Công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi tiếp tục là động lực tăng trưởng

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đang trở lại vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế trong tháng 8 với mức tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Nếu nửa đầu năm nay, ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 0,37% thì riêng tháng 8 đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng dẫn đầu về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD trong 8 tháng, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đang trở lại vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế trong tháng 8 với mức tăng 3,5% so với cùng kỳ.
Giải pháp căn cơ cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi, bứt tốcCông nghiệp chế biến chế tạo vẫn hấp dẫn vốn FDI

Chế biến, chế tạo tăng trưởng 3,5% trong tháng 8

Nếu nửa đầu năm nay, ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 0,37% thì riêng tháng 8 đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng dẫn đầu về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD trong 8 tháng, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý trong 8 tháng năm 2023, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: đường kính tăng 34,9%; phân hỗn hợp N.P.K tăng 14,2%; xăng, dầu tăng 10,1%; ti vi tăng 10%; sơn hóa học tăng 9,5%; thuốc lá điếu và vải dệt từ sợi nhân tạo cùng tăng 8,6%; thép cán tăng 6,5%.

Bên cạnh đó, một số ngành đóng vai trò là động lực cho xuất khẩu đều có những tín hiệu tích cực như dệt, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại, kim loại đúc sẵn và giường, tủ, bàn, ghế…

Trong những tháng cuối năm, Chính phủ, các cấp, các ngành cần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân nhanh. Quan trọng cần có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn về vốn của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi và khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

CHIA SẺ TIN