Để doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ bứt phá

Dư địa để Ngành công nghiệp hỗ trợ bứt phá là rất lớn khi đây là lĩnh vực hấp dẫn, thu hút nguồn vốn FDI lớn. Tuy nhiên, cần chính sách mạnh hơn để khối doanh nghiệp này bứt phá.

Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chưa thực sự phát triển hết tiềm năng. Tham gia lĩnh vực này phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, công nghệ, nguồn nhân lực, vốn… Bên cạnh đó, thị trường công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn ở quy mô nhỏ, sản lượng thấp nên chưa thu hút các doanh nghiệp đối tác. Chính vì thế, việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam còn nhiều khó khăn.

CHIA SẺ TIN