VIMEXPO 2023: Trình diễn công nghệ tại VIMEXPO 2023

Trực tiếp hình ảnh từ triển lãm VIMEXPO 2023, tại cụm gian hàng 45-46-47 đang diễn ra hoạt động trình diễn công nghệ ấn tượng của 2 Nhà trưng bày HUETRONICS WELCOM và các doanh nghiệp tại Triển Lãm

 

CHIA SẺ TIN