VIMEXPO 2023 – Các doanh nghiệp trong ngành Công nghệ Cao tham dự VIMEXPO 2023

Đối với lĩnh vực Công nghệ cao, Triển lãm VIMEXPO 2023 nhận được sự tham dự của các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, gồm:

  • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT HÀ
  • CÔNG TY TNHH DACO
  • CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET

CHIA SẺ TIN