VIMEXPO 2023 – Triển lãm duy nhất thuộc “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”

Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

   Là triển lãm duy nhất thuộc “Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ , Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam –  VIMEXPO 2023 sẽ tạo ra một không gian và môi trường xúc tiến thương mại thực tế, hiêu quả để các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, hợp tác kinh doanh; từ đó thúc đẩy ngành CNHT và Chế biến chế tạo Việt Nam phát triển bền vững./.

   Triển lãm VIMEXPO 2023 được tổ chức từ ngày 15-17/11/2023 tại TT Triển lãm Quốc tế I.C.E, số 91 Trần Hưng Đạo,  Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHIA SẺ TIN