VIMEXPO 2023 -TỌA ĐÀM ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

Trong khuôn khổ Triển lãm VIMEXPO 2023, toạ đàm chủ đề ‘Chuỗi cung ứng bền vững: Cách tiếp cận mới cho doanh nghiệp” đã diễn ra với thành phần tham gia là các đơn vị ban ngành và doanh nghiệp gồm đại diện Văn phòng Giới sử dụng lao động – VCCI; Liên minh các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm – RBA; Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức – GIZ; Công ty Cổ phần FITEK Việt Nam; Công ty GSS; Công ty Ô tô TOYOTA Việt Nam.

Hoạt động trình bày ba nội dung chính về:

  1. Phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm: nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Vai trò của doanh nghiệp đầu chuỗi trong việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững.
  3. Thảo luận bàn tròn “Chuỗi cung ứng bền vững: Cách tiếp cận mới cho doanh nghiệp”.

 

CHIA SẺ TIN