VIMEXPO 2023 : TỌA ĐÀM: CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG: CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO DOANH NGHIỆP

Thời gian: Sáng thứ 5, 16/11/ 2023, 08:30 – 11:30

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Thời gian Nội dung Diễn giả
08:30 – 09:00 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức
09:00 – 09:05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham gia Chương trình MC
09:05 – 09:15 Phát biểu chào mừng Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp
09:15 – 09:25 Phát biểu khai mạc Bà Trần Thị Hồng Liên, PGĐ Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI
09:25 – 09:40 Phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm: Xu hướng toàn cầu và hiện trạng tại Việt Nam Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
09:40 – 09:55 Phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm: nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp Công ty GSS
09:55 – 10:10 Vai trò của doanh nghiệp đầu chuỗi trong việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững Công ty Ô tô TOYOTA Việt Nam
10:10 – 11:20 Thảo luận bàn tròn “Chuỗi cung ứng bền vững: Cách tiếp cận mới cho doanh nghiệp” 1. Điều phối viên: Bà Nguyễn Thị Xuân Thuý – GIZ

2. Bà Trần Thị Hồng Liên, PGĐ Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI

3. Bà Đỗ Quỳnh Chi, Liên minh các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm (RBA)

4. Đại diện Công ty Ô tô TOYOTA Việt Nam

5. Ông Nguyễn Khắc Bằng, Giám đốc sản xuất, Công ty Cổ phần FITEK Việt Nam

11:20 – 11:30 Bế mạc Lãnh đạo VIA và VCCI

CHIA SẺ TIN