VIMEXPO 2023: Tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị cho Lễ Khai mạc

Các công đoạn cuối chuẩn bị cho VIMEXPO 2023 đã hoàn thành. Không gian triển lãm chuyên nghiệp nhất về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo khu vực miền bắc. 

Sẵn sàng đón chờ các vị khách đầu tiên tham quan. VIMEXPO 2023 sẽ mở cửa từ 9h30 ngày 15/11/2023

Đăng ký tham quan sớm để nhận thẻ tham quan ngay!

14

 

CHIA SẺ TIN