VIMEXPO 2023- Ngành Công nghiệp Công nghệ cao

Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. việc ứng dụng công nghệ cao đã mang lại nhiều hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến đã và đang được ứng dụng trong từng khâu hoặc trong cả chuỗi sản xuất .

Công ty  NHẬT HÀ,  DACO cùng rất nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ giới thiệu những ứng dụng công nghệ mới nhất của ngành Công nghệ cao tới các khách hàng, đối tác ngay tại Triển lãm VIMEXPO 2023. Với mục tiêu tại sự kiện lần này, các doanh nghiệp sẽ được trao đổi và tiếp thu các công nghệ tiên tiến và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

CHIA SẺ TIN