VIMEXPO 2023: Một vài hình ảnh hàng hóa trưng bày đã được đưa vào gian hàng

Đến trưa ngày 15.11.2023 các đơn vị tham dự đã đưa hàng hóa trưng bày vào gian hàng. VIMEXPO 2023 có sự xuất hiện của nhiều đơn vị nước ngoài, sản phẩm là các thiết bị máy móc phục vị cho ngành Công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo. Bên ngoài khu vực triển lãm, hàng hóa đã được các xe chuyên dụng chở đến và chuẩn bị đưa vào khu vực trưng bày.

Sau đây là 1 số hình ảnh máy móc, thiết bị  được các doanh nghiệp mang tới giới thiệu tại Triển lãm lần này

CHIA SẺ TIN