CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN – QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH, BÁO, TẠP CHÍ,

CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN

Với mục đích quảng bá truyền thông rộng rãi về chương trình, Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan Báo chí, truyền hình, tổ chức hiệp hội chuyên ngành để đưa tin giới thiệu chương trình tới các doanh nghiệp trong nước, quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ , chế biến chế tạo và các lĩnh vực liên quan. 

Banner và bài viết sẽ được quảng cáo và giới thiệu trên hơn 60 các kênh Truyền thông, Truyền hình,Báo, Tạp chí chuyên ngành trong suốt quá trình triển khai: 

  • Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp 
  • Báo Đầu Tư 
  • Tạp chí Vietnet24 
  • Báo Công thương 
  • Báo Tiền Phong 
  • Báo Vietnamnet 
  • Báo Tuổi trẻ 
  • Truyền hình Công thương
  • Truyền hình VTV
  • Truyền hình Hà Nội

CHIA SẺ TIN