QUY ĐỊNH AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM

  1. Đối với doanh nghiệp tham dự triển lãm:

– Có xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc có giấy chứng nhận nếu là F0 đã khỏi bệnh.

– Có kết quả xét nghiệm âm tính có hiệu lực 72h kể từ ngày 14/12/2021.

– Đối với đối tượng tiêm 1 mũi vaccine thì phải có giấy chứng nhận test PCR có hiệu lực 72h kể từ ngày 14/12/2021.

– Khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét QR code mỗi ngày tại triển lãm (Phần mềm PC-covid, Zalo..) tại quầy thông tin.

– Mang khẩu trang, kính chống giọt bắn và thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

– Các gian hàng phải đảm bảo vị trí nhân viên đứng giãn cách theo quy định 5K, tránh tụ tập đông người vào 1 chỗ.

– Di chuyển ra vào triển lãm theo phân luồng hướng dẫn tại Triển lãm.

Lưu ý: Nhân sự của Doanh nghiệp phải mang thẻ ra vào triển lãm đã được cấp, giấy xét nghiệm. Không được cho mượn hay đổi thẻ với người khác.

  1. Đối với Khách tham quan triển lãm:

– Có xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc có giấy chứng nhận nếu là F0 đã khỏi bệnh.

– Có giấy xét nghiệm Covid -19 âm tính có hiệu lực 72h nếu mới tiêm 1 mũi vaccine.

– Khách tham quan sẽ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn, quét QR code tại triển lãm (Phần mềm PC-covid, Zalo..)

– Khai báo thông tin tại quầy thông tin (hoặc đã khai báo online thì đến nhận thẻ ở luồng đã đăng ký trực tuyến trước).

– Đeo khẩu trang, tấm kính chắn (do BTC phát), thẻ Khách tham quan suốt quá trình tham quan triển lãm.

– Di chuyển ra vào triển lãm theo phân luồng hướng dẫn tại Triển lãm.

Lưu ý: Với khách tham quan theo đoàn sẽ giới hạn tối đa 10 thành viên/đoàn vào triển lãm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ BTC:

Nguyễn Huy Cường – Tel: 098 6343638 – Email: cuong@cisvn.com

Nguyễn Quang Anh – Tel: 098 2919116 – Email: quanganh@cisvn.com

CHIA SẺ TIN