GIỚI THIỆU NHÀ TRƯNG BÀY: DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN CHUYÊN NGHIỆP CỦA DT&C VINA

DT&C Vina giúp cải thiện khả năng cạnh tranh về chất lượng của sản phẩm bằng cách cung cấp các giải pháp chứng nhận trong nước và quốc tế không chỉ để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận sự phù hợp khác nhau mà còn thương mại hóa sản phẩm một cách kịp thời. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra & chứng nhận chất lượng cao với các chuyên gia hàng đầu và thiết bị kiểm tra hiện đại.

Chúng tôi hành động để thế giới tốt đẹp hơn bằng những thách thức cho công nghệ và tương lai.

Như công ty mẹ của DT&C VINA, DT & C Co., Ltd chuyên cung cấp dịch vụ thử nghiệm & chứng nhận cho các thiết bị điện tử & điện tử từ khi thành lập vào năm 2000. Ngoài lĩnh vực điện và điện tử, DT&C đang mở rộng chuyên môn thông qua việc thành lập các công ty con như công nghệ sinh học, dịch vụ tài chính và các công ty con toàn cầu.

CHIA SẺ TIN