VIMEXPO 2023 – Hoạt động Kết nối Giao thương

Với mục đích kết nối các doanh nghiệp là Người mua và Người bán một cách trực tiếp, Ban tổ chức đã tạo ra buổi gặp gỡ với 12 Người mua từ các công ty nổi bật về ngành Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo để trực tiếp gặp gỡ gần 100 Nhà trưng bày của chương trình qua hình thức 1:1 trong khuôn khổ triển lãm VIMEPXO 2023.

Gần 150 phiên họp đã hoàn thành trong vòng 3 tiếng diễn ra hoạt động này.

CHIA SẺ TIN