ĐIỂM SÁNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Sức hút của môi trường đầu tư

Từ Trung tâm Hà Nội, theo cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ chỉ khoảng 1 giờ di chuyển là đã tới Hà Nam. Đây là một lợi thế, khi mà trong mối liên hệ với vùng Thủ đô Hà Nội, Hà Nam được xác định trong vùng đối trọng phía đông và Đông Nam có chức năng phát triển công nghiệp đa ngành. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã xác định, giai đoạn 2021-2025 phát triển công nghiệp công nghệ cao là trọng tâm.

Những hoạt động đó đã góp phần mang lại kết quả tích cực về thu hút đầu tư của Hà Nam. Ông Trần Văn Kiên hồ hởi cho biết: “Trong sáu tháng đầu năm 2023, các khu công nghiệp đã thu hút được 11 dự án, trong đó có 7 dự án FDI và 4 dự án trong nước với số vốn đăng ký lần lượt là 97,74 triệu USD và 500 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 9 lượt dự án (7 dự án FDI và 2 dự án trong nước); tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 110,75 triệu USD và 548,61 tỷ đồng”.

Với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, Hà Nam đang tạo ra bước chuyển tích cực trong phát triển công nghiệp, hướng đến mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực đồng bằng sông Hồng

CHIA SẺ TIN