CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM tham gia vào lĩnh vực sản xuất tổng hợp khuôn nhựa chính xác nhỏ (tạo mẫu, sản xuất hàng loạt), sản xuất khuôn dập, gia công các bộ phận dập và lắp ráp sản phẩm tại Việt Nam.

Công nghệ xử lý khuôn có độ chính xác cao và công nghệ đúc làm chủ khuôn và sản xuất hàng loạt là những công nghệ cốt lõi của Yuwa. Chúng tôi tự hào là không ai sánh kịp về bí quyết đáp ứng nhu cầu của các bộ phận chính xác siêu tốt.

Đặc biệt, chúng tôi có thể xử lý máy ảnh, các bộ phận y tế và các bộ phận chèn composite yêu cầu độ sạch mà không thể bắt chước cục bộ.

YUWA VIETNAM CO., LTD is engaged in integrated production of small precision plastic molding (prototyping, mass production), die manufacturing, stamped parts processing, and product assembly in Vietnam.

High-precision mold processing technology and molding technology that masters the mold and mass-produces it are the core technologies of Yuwa. We pride ourselves on being second to none in our know-how to meet the demands of ultra-fine precision parts.

In particular, we can handle cameras, medical parts, and composite insert parts that require cleanliness that cannot be imitated locally.

We will establish technologies and products that break the conventional wisdom with innovative ideas and action.

That is what Yuwa should aim for.

We will cooperate in the design and manufacture of molds and the local procurement of jigs in Vietnam.

Hình ảnh sản phẩm | Photos of product:

Liên hệ | Contact:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUWA VIỆT NAM

YUWA VIET NAM CO., LTD

Địa chỉ / Address: Số 7 đường số 19, KCN VSIP II-A, phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

No.7, street No.19, Vietnam Singapore Industrial Park II-A, Vinh Tan Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam

Điện thoại / Tel.: 0274-2222-170/171/172/173/174

Người phụ trách | Person in charge: Ms.Hương

Email: myhuong@yuwa.com.vn

Website: https://www.fact-link.com.vn/home/yuwavietnam/

CHIA SẺ TIN