Công ty TNHH Daido DMS Việt Nam

Công ty TNHH Daido DMS Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, của 2 nhà đầu tư là Daido Steel và Daido Die & Mold Steel Solutions. Công ty được thành lập vào tháng 12 năm 2008 và bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2009, Với hơn 10 năm hoạt chúng tôi đã cung cấp những sản phẩm tốt nhất , đáp ứng được mọi yêu cầu  từ đơn giản đến phức tạp của Quý Khách hàng.

Chúng tôi cung cấp những loại thép có độ tin cậy cao đến từ từ tập đoàn Daido Steel phù hợp với mục đích sử dụng trong việc chế tạo Khuôn & Gia công bề mặt.

Daido DMS Vietnam Co., Ltd is a 100% Japanese owned company, owned by two investors, Daido Steel and Daido Die & Mold Steel Solutions. The company was established in December 2008 and started production in 2009, With more than 10 years of operation we have provided the best products, meeting all requirements from simple to complex of Customer .

We supply high reliability steels from Daido Steel Corporation suitable for use in Mold making, and surface processing.

Liên hệ | Contact:

CÔNG TY TNHH DAIDO DMS VIỆT NAM

DAIDO DMS VIETNAM CO.,LTD

Website: https://www.daidodmsv.com.vn/vi/

Địa chỉ: Đường B2, Khu B, KCN Phối Nối A, xã Lạc Hồng , Huyện Văn Lâm , tỉnh Hưng Yên

Address: Road B2, Area B, Pho Noi A Industrial Park, Lac Hong Commune, Van Lam District, Hung Yen Province

Điện thoại | Tel: 0221 3967604

Email  : dav@amistar.com.vn

Người đại diện | Representative: Ông SUZUKI TADATAKA

Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

Position: General director

Mobile: 0904 025 225

Email: suzuki@amistar.com.vn

CHIA SẺ TIN