CHỦ ĐỀ Hội thảo 1

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Tiềm năng & Cơ hội

Thời gian : 10h30 – 12h00 ngày 9/12/2020
Địa điểm : Khu chức năng A1 (trong khuôn viên Triển Lãm)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 1

10h30 – 10h35: Giới thiệu đại biểu

10h35 – 10h45: Phát biểu khai mạc

10h45 – 11h00: Tổng quan về chính sách phát triển CNHT

11h00 – 11h15: Chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT

11h15 – 11h30: Chính sách phát triển nhà cung ứng nội địa của DN FDI

11h30 – 11h35: Xu hướng dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt nam

11h45 – 12h00: Tuyên bố khai mạc Chương trình Kết nối B2B

Kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham dự xin vui lòng điền theo hướng dẫn Đăng ký tham dự hội thảo và gửi đến Ban tổ chức chương trình.
Trân trọng cám ơn ./.

CHIA SẺ TIN