VIMEXPO 2022 quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam-VIMEXPO 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16-18.11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi.

CHIA SẺ TIN