Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2020

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2020 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 170 doanh nghiệp từ từ các lĩnh vực, từ nhiều quốc gia.

 

CHIA SẺ TIN