Dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Sơ lược …
24/02/2020
Nghị định 111/2015/NĐ-CP được ban hành vào ngày 3/11/2015 hướng dẫn về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Quy định này đã đưa ra nhiều hỗ trợ và ưu đãi hấp dẫn cho các tổ chức thực hiện những hoạt động liên quan đến các ngành công nghiệp mũi nhọn mà Việt Nam đang tập trung phát triển như dệt – may, da – giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, v.v… Mặc dù chủ trương khi ban hành quy định này là nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức nói trên, quy trình và điều kiện chi tiết để được áp dụng các ưu đãi theo quy định này khá phức tạp và chưa thực sự rõ ràng trong một số trường hợp.
Bộ Công Thương gần đây đã công bố dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP trên trang chủ của Bộ, nhằm tiếp nhận các ý kiến đóng góp. Nhìn chung, dự thảo lần này đề xuất nhiều sửa đổi tích cực, bao gồm:

Mở rộng danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và hoạt động được hưởng ưu đãi
– Định nghĩa về “công nghiệp hỗ trợ” được mở rộng để bổ sung thêm (i) hoạt động sản xuất phụ liệu và (ii) công đoạn thiết kế và các công đoạn gia công.
– Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cũng được mở rộng để bao gồm nhiều sản phẩm hơn, chủ yếu là các sản phẩm thuộc ngành da giày và sản xuất lắp ráp ô tô. Một thay đổi đáng chú ý khác là không chỉ sản phẩm hoàn thiện mà cả sản phẩm của các công đoạn tạo ra sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (như bán thành phẩm, sản phẩm thiết kế) cũng được đề xuất bổ sung vào danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
– Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng thêm nhiều ưu đãi (như hỗ trợ một phần kinh phí chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ khoa học, thuê chuyên gia tư vấn kỹ thuật; máy móc, thiết bị phục vụ chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và được miễn thuế nhập khẩu).
Cập nhật định nghĩa của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
– Dự án thỏa mãn các điều kiện để được hưởng ưu đãi bao gồm dự án mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao công suất; đổi mới công nghệ sản xuất; phát triển sản xuất sản phẩm mới đảm bảo tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định hoặc công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.
– Sửađổinàyđưaracácđiềukiệnrõrànghơnsovớiquyđịnhhiệnhànhđểxácđịnhmộtdựánđầutưmởrộngcóthỏamãnđiềukiện được hưởng ưu đãi không (đưa ra tiêu chí định lượng và khách quan hơn).
Bổ sung thêm nhiều ưu đãi
– Những ưu đãi được đề xuất bổ sung bao gồm:
◦ Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
◦ Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu cũng được lựa chọn kê
khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý;
◦ Hỗ trợ về tín dụng, như lãi suất vay vốn và hạn mức vay vốn

CHIA SẺ TIN