Cơn khát nguyên liệu kéo dài ở ngành công nghiệp phụ trợ

Ngành công nghiệp trong nước đang bước vào giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19 nhưng gặp phải nhiều trở ngại do tình trạng thiếu hụt nguyên liệu vẫn đang diễn ra, đặc biệt là ngành sản xuất linh kiện điện tử.

Ngành công nghiệp trong nước đang phục hồi sau dịch COVID-19, nhưng gặp nhiều trở ngại do tình trạng thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng. Ảnh: CN

CHIA SẺ TIN