THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 03

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 03

 TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VIỆT NAM - VIMEXPO 2021 Từ 15 - 17/12/2021 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi Hà Nội, ngày 20 tháng …